Політика конфіденційності розроблена у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних. 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою:

https://moonali.com.ua/

Персональні дані — це інформація про клієнта, що включає ім’я користувача, поштову адресу, номер телефону, номер банківської картки та електрону адресу. Адміністрація сайту отримує персональну інформацію від клієнта під час реєстрації, купівлі продукції або через інші контактні форми на сайті.

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, зберігання, уточнення, використання персональних даних; 

Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію на сайті з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Особистий кабінет – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію для передачі даних Адміністрації Сайту.

Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, власника чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголошення. 

Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України. 

Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. 

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину. 

Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину. 

При внесенні змін до Політики конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на сайті 

https://moonali.com.ua/

Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту та доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності».

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання адміністрації Сайту інтернетмагазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати адміністрації Сайту при реєстрації на Сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання товару. 

Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину в розділі про реєстрацію і можуть включати в себе наступну інформацію: 

  • прізвище та ім’я Користувача 
  • контактний телефон
  • адреса електронної пошти (e-mail)
  • адреса доставки товару

4. МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Адміністрація інтернет-магазину може використовувати Персональні дані Користувача в наступних цілях:

  • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті інтернет-магазину, для оформлення замовлення;
  • Повідомлення щодо оновлення продукції, послуг та пропозицій, які на думку адміністрації сайту можуть зацікавити користувача;
  • Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину;
  • Встановлення зворотного зв’язку, а також обробка запитів і заявок від Користувача;
  • Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису. 

Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Згода на обробку персональних даних є добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. 

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача.

Персональні дані Користувача також можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України. 

Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 

Користувач має право надсилати Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання/видалення його персональних даних у письмовій формі на електрону адресу: [email protected]  або зв’язатися з адміністрацією у розділі Контакти.

Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення у письмовій/електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача до розголошення не підлягає. 

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

Користувач зобов'язаний надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину, а також оновити або доповнити надану інформацію в разі зміни даної інформації. 

Адміністрація Сайту зобов'язана використовувати отриману інформацію виключно для цілей, визначених цією Політикою конфіденційності. 

Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, визначених цією Політикою конфіденційності та діючим законодавством України. 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

Адміністрація Сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача, у тому числі, при зміні вимог законодавства України. 

Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.